Slovo architekta

Druhá etapa projektu Barevných Letňan přirozeně vychází z filozofie první etapy. Principy hmotového utváření započaté v první etapě, živelné a dynamické prolínání dvou hranolových hmot v jednom jediném objektu, jsou v druhé etapě mírně pozměněné. Docházím zde k novým tvarům, přičemž kompozice je té z první etapy zdánlivě podobná. Konkrétní detailní řešení fasád domů druhé etapy je ale mírně odlišné a udělané nově. Používám však podobné motivy a jde mi stále o stejné principy - formování finální hmoty domu ve smyslu srozumitelnosti a přehlednosti. 2Barevné Letňany mají vše, co od takového domu normální člověk očekává: přirozené a lidské měřítko, srozumitelně členité fasády, balkony, lodžie, terasy a velké okenní plochy propouštějící do interiéru hodně světla. Barevně navazuji v této druhé etapě v řešení fasád na stejné principy z etapy první s mírným pozměněným barevným spektrem. Největší barevný akcent ponesou opět barevné skleněné plochy zábradlí v kombinaci s tlumenými tóny omítaných fasád.

Dispozice bytů jsou logické, přehledné a vždy vybavené dostatečným zázemím. Relativně nestandardní je návrh menších jednopokojových bytů v těsném sousedství bytů větších s možností jejich vzájemného dispozičního propojení. To vytváří pro potenciální majitele bytů příležitost si byty podle potřeby propojovat či pronajímat. Technický a environmentální standard bytů je vysoký díky použitému nucenému větrání bytů s rekuperací zaručující kvalitu vnitřního vzduchu s možností její regulace a dnes již časté rekuperace tepla ve vzduchotechnické jednotce.

Domy druhé etapy jsou vybaveny podzemními garážovými stáními a sklepními kójemi pro každý byt, které jsme povětšinou umístili co možná nejblíže bytům do nadzemních podlaží. Jako hlavní povahový rys těchto domů považuji jejich lidské měřítko a proporce umožňující vznik sousedských vztahů mezi obyvateli domu a tím i příjemného prostředí v každodenním shonu.

                                Ing. arch. Daniel Smitka
                                Architekt projektu