Bez hypotéky

Při koupi bytu máte na výběr zda zvolíte financování z vlastních finančních zdrojů, nebo využijete hypotéku. Pro financování z vlastních zdrojů je tu pro vás splátkový kalendář STANDARD. platný od 1. 5. 2012

1. první záloha (rezervační poplatek) ve výši 50 000,- Kč včetně DPH je splatná v hotovosti v den podpisu Rezervační smlouvy

2. druhá záloha ve výši min. 15 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14-ti dnů od podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní

3. doplatek - zbývající část kupní ceny ve výši 85 % sjednané základní ceny snížené o rezervační poplatek + příslušná DPH je splatná do 14 dnů od data vydání kolaudačního souhlasu na Budovu na základě výzvy Budoucího prodávajícího

*Pozn.: Splátkový kalendář č. 1 – STANDARD slouží výhradně k financování předmětu prodeje z vlastních finančních zdrojů klientů, tzn. předmět prodeje nebude možné použít jako zástavu třetím stranám.